divider

Archiwum


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozszerzenia zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

/ 0 Komentarze

Wyrokiem z dnia 10.03.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje ...

Czytaj więcej
separator

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kosztów procesu karnego

/ 0 Komentarze

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. „Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, jest niezgodny z ...

Czytaj więcej
separator

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

/ 0 Komentarze

W dniu 17 lutego 2015 r. opublikowano Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 218) Akt wejdzie w życie 18 listopada 2015 r., ...

Czytaj więcej
separator

Ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

/ 0 Komentarze

Od marca tego w toku są prace parlamentarne nad rządowym projektem „ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”. Proponowana zmiana przepisów wynika z dyskusji ...

Czytaj więcej
separator


Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

/ 0 Komentarze

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie II CSK 621/2013 Sąd Najwyższy uznał, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w zw. z ...

Czytaj więcej
separator

Informacja

/ 0 Komentarze

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18.07.2014 r. do dnia 27.07.2014 r. z uwagi na sezon urlopowy kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu 502 177 567 będzie utrudniony a Kancelaria działała będzie w ograniczonym ...

Czytaj więcej
separator


separator