divider

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

separator

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

/ 0 Komentarzy /

W dniu 17 lutego 2015 r. opublikowano Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 218) Akt wejdzie w życie 18 listopada 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz art. 10, które zaczną obowiązywać 20 marca 2015 r.

Nowelizacja przewiduje łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także w założeniu ma usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym.

Zmiany dotyczą także postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ustawa przyznaje zdolność sądową i procesową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ustawa poszerza katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawna lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek.

Zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  mają na celu zharmonizowanie tych przepisów z regulacjami innych ustaw. Ponadto akt zawiera również zmiany do precyzujące zakres uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu rejestrowym.

separator

separator