divider

Dokumenty do pobrania

separator

Oto dokumenty do pobrania z naszej strony. Jeśli plik otwiera się w przeglądarce, prosimy kliknąć prawy przycisk myszy na linku i wybrać „Zapisz jako…”.

pełnomocnictwo Wzór pełnomocnictwa w sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych oraz sprawach karnych w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej.
upoważnienie do obrony Wzór upoważnienia do obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych, postępowaniu o wykroczenia oraz w postępowaniu karnym wykonawczym.
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.
spis kosztów utrzymania małoletniego Spis przykładowych kosztów utrzymania małoletniego do spraw o zasądzenie alimentów oraz w sprawach rozwodowych.

separator