divider

Aktualności

separator

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozszerzenia zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  środa marzec, 2015, przez Daniel Komorowski

Wyrokiem z dnia 10.03.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
Kliknij i czytaj całość...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kosztów procesu karnego

  środa luty, 2015, przez Daniel Komorowski

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. "Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, jest niezgodny z Konstytucją" Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 426 § 1 k.p.k. "Od orzeczeń sądu odwoławczego oraz od orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy nie przysługuje środek odwoławczy, chyba że ustawa stanowi inaczej". Powyższy p
Kliknij i czytaj całość...

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

  czwartek luty, 2015, przez Daniel Komorowski

W dniu 17 lutego 2015 r. opublikowano Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 218) Akt wejdzie w życie 18 listopada 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz art. 10, które zaczną obowiązywać 20 marca 2015 r. Nowelizacja przewiduje łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także w założeniu ma usprawnić postępowanie wieczystoksięgo
Kliknij i czytaj całość...

Ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

  poniedziałek wrzesień, 2014, przez Daniel Komorowski

Od marca tego w toku są prace parlamentarne nad rządowym projektem "ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw". Proponowana zmiana przepisów wynika z dyskusji w temacie tzw „umów śmieciowych”. Założona nowelizacja z całą pewnością odbije piętno na obecnym rynku pracy. Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnem
Kliknij i czytaj całość...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  wtorek wrzesień, 2014, przez Daniel Komorowski

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie II CSK 621/2013 Sąd Najwyższy uznał, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r. to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008
Kliknij i czytaj całość...

Informacja

  wtorek lipiec, 2014, przez Daniel Komorowski

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18.07.2014 r. do dnia 27.07.2014 r. z uwagi na sezon urlopowy kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu 502 177 567 będzie utrudniony a Kancelaria działała będzie w ograniczonym zakresie. We wskazanym okresie osobą odpowiedzialną za pracę Kancelarii będzie Pani mgr Agnieszka Michalak. W celu uzyskania informacji o przebiegu prowadzonych spraw i umawiania spotkań prosimy o kontakt pod
Kliknij i czytaj całość...


separator