divider

Ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

separator

Ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

/ 0 Komentarzy /

Od marca tego w toku są prace parlamentarne nad rządowym projektem „ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”. Proponowana zmiana przepisów wynika z dyskusji w temacie tzw „umów śmieciowych”. Założona nowelizacja z całą pewnością odbije piętno na obecnym rynku pracy.

Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych, jak i wprowadzenia zasady kumulacji tytułów do ubezpieczeń społecznych.

W ratio legis projektu znajduje się zapis, że „nowelizacja zmierza do rozszerzenia określonego w nim kręgu podmiotów, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych albowiem w związku z rozwojem rynku kapitałowego stale rośnie grupa osób, które czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze osobistym, polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji”.

Dalej w uzasadnieniu czytamy, że ustawodawca uznał za celowe zrównanie wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Tak przedstawiony projekt oznacza wprowadzenie zasady kumulowania się tytułów do ubezpieczeń, do składek jak z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

separator

separator